Vi leverer, monterer og utfører service på dataromskjøling.

Datautstyr avgir varme og trenger kjøling hele året for å virke optimalt. Ved for høy temperatur på data / serverrom kan dataanlegget ta skade eller stoppe. Trenger du kjøling på et datarom har KGR AS utstyret du trenger, enten det er et stort eller et lite rom.

Ta kontakt så hjelper vi deg med dataromskjølingen.

Datarom_inrow

Illustrasjonsfoto viser lukkede skap med kjøling.